Annonse
Vidar Kleppe: - Jeg vil alltid sette Norge først - Samfunnsmagasinet
EMDs slakt av «rettsstaten» Norge
onsdag 6. januar 2021
EU må ikke tabbe seg ut!
torsdag 7. januar 2021
Show all

Vidar Kleppe: – Jeg vil alltid sette Norge først

Publisert 6.1.2020
Foto: Sfm.no

Godt folk! Gjennom Grunnloven er det norske folk sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger. Ref: Kongerikets Norges Grunnlovens § 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

Jeg vil derfor som alltid motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Og bare så det er sagt: Jeg ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frie nasjoner i verden, men jeg  kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer.

Demokratene som alltid setter Norge først – vil selvsagt opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid – og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle nordmenn vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og styrkes. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår – viktige norske kulturelle arv.

Jeg vil om jeg gjør comeback på stortinget i 2021 – føre en meget restriktiv innvandringspolitikk der grunnløse asylsøkere, kriminelle og lykkejegere aldri innvilges opphold i Norge. De innvandrere som begår kriminalitet skal selvsagt automatisk, statsminister Erna Solberg, uten opphold – utvises fra Norge. Nok er nok!

Demokratene vil at all lovgivningen i Norge skal være basert på vestlige, humanistiske og demokratiske prinsipper. Jeg og Demokratene vil derfor på det sterkeste motsette seg all annen lovgivning som er basert på noe annet enn: Kongerikes Norges Grunnlov, gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814, og med de endringer stortinget har vedtatt senest den 14. mai 2020.

Og bare så det er sagt: Ja, jeg som sittende stortingsrepresentant for Frp den gangen i 1992, fulgte min overbevisning, hjerte og hjerne – da jeg stemte og talte mot EØS-avtalen/husmannsavtalen som dessverre ble vedtatt av stortinget den 16. oktober i 1992 – med stemmetallene:130 for og bare 35 imot.

Jeg og Demokratene vil derfor som en konsekvens av dette – snarest mulig trekke Norge ut EØS, Global Compact for Migration, ACER og Schengen. Demokratene vil aldri ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS – og håper derfor at en slik folkeavstemning senest – kan bli gjennomført sammen med stortingsvalget i 2021. Enig, eller?

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og nå nestleder i Demokratene