Samfunnsmagasinet
Org. Nr. NO 916 070 357
IBAN NO05 26303571077
GIRO 2630. 35.71077 SPAREBANKEN DIN – SELJORD

Ansvarlig redaktør: Jan Hansen
Frilansjournalist (MNJ/IFJ)
E-mail: post@sfm.no

Postadresse:
Samfunnsmagasinet
Postboks 6
N-1417 Sofiemyr, Norge

Web: www.sfm.no
E-post: post@sfm.no

Vennlig hilsen
Redaksjonen i Samfunnsmagasinet

VENNLIGST OBSERVER:
Grunnet ofte misbruk av våre private telefonnumre, opplyser vi ikke lenger om disse på våre nettsider. De som ønsker direkte kontakt med noen av oss, vil bli kontaktet enten via telefon eller e-post. Redaktøren.

Uavhengige og helt frittstående skribenter:

NORGE
Jan Hansen – Frilansjournalist (MNJ/IFJ)
Ole Texmo – Frilansskribent
Ellinor Nerbø – Gjesteskribent
Terje Haugom – Gjesteskribent
Wilfred Høsteland – Gjesteskribent

SVERIGE
Christer Johansson – Gjesteskribent

DANMARK
Kirsten Skovbo – Gjesteskribent

TYSKLAND (Potsdam)
Volker Labes – Journalist – Reporter

The Society Magazine
Org. Nr. NO 916 070 357
IBAN NO05 26303571077
GIRO 2630.35.71077 SPAREBANKEN DIN – SELJORD

Editor in charge: Jan Hansen
Freelance Journalist (MNJ/IFJ)
E-mail: post@sfm.no

Our postal address:
Samfunnsmagasinet
P.O. Box 6
N-1417 Sofiemyr, Norway

Web: www.sfm.no
E-mail: post@sfm.no

Please note:

Due to frequent abusive calls made to our associates (event. collegues/ journalists), we do not display any phone numbers on our website. The Editor

Fully independent guest writers:

NORWAY
Jan Hansen – Freelance Journalist IFJ
Ole Texmo – Freelance writer
Wilfred Høsteland – Guest writer
Terje Haugom – Guest writer
Ellinor Nerboe – Guest writer

SWEDEN
Christer Johansson – Guest writer

DENMARK
Kirsten Skovbo – Guest writer

GERMANY (Potsdam)
Volker Labes – Journalist – Reporter

Annonse