Annonse
Loven om ytringsfrihet står over dem alle – fortsatt! - Samfunnsmagasinet
Ytringsfriheten i Norge og media
mandag 6. juli 2020
Vil ha utvising og streng straff mot arbeidskriminalitet
mandag 6. juli 2020
Show all

Loven om ytringsfrihet står over dem alle – fortsatt!

Publisert 6.7.2020
Foto: Sfm.no/Wikipedia (innfelt)

Våre politikere har gjennom de siste årtiene vedtatt flere og flere lover som angivelig skulle beskytte alskens mennesker og tiltak i vårt samfunn. Forbudslover som tidligere gjaldt og som ble sett på som en selvfølge blir skrotet til fordel for nye og såkalt liberale lover som åpner for å tillate mer og mer av det som for bare en generasjon eller to siden var straffbart.

Vi er på full fart inn i et sorterings-samfunn hvor ufødte uønskete mennesker ikke skal få komme til verden. Noen av dem har psykiske handicap som ofte ikke gjør dem udyktige til mangt og mye. Andre er for mange – tvillinger, trillinger, osv – som gjerne er friske, men det blir altså for mange å ta seg av. Da bruker man ikke det rette ordet – nemlig avliving eller drap! Det er nemlig det som nå blir tillatt!

Den gamle homo-loven burde aldri ha blitt kassert til «fordel» for de nye liberale homo-lovene som stadig blir mer og mer liberale og provoserende for oss andre. Vi har fått nye begreper som en-kjønnete ekteskap – noe som på ingen måte har noe med ekteskap å gjøre. Jeg skal unnlate å bruke den rette betegnelsen på slikt her. (Man kunne jo risikere å bli straffet for å si sannheten!)   Homo-bevegelsene brøyter seg stadig frekt videre fremover med nye krav om anerkjennelse og rettigheter som i bunn og grunn er helt uhørte.

I et borettslag i Bergen ble der nylig hengt opp såkalte regnbueflagg på borettslagets felles flaggstang. Noen ble selvsagt forbannet på en slik frekkhet, og rev ned både stangen og flagget. Det ble omtalt i byens aviser, og da flere av oss støttet dem som rev ned «flagget» ble vi selvsagt angrepet verbalt av frekkisene selv. Vi som er luta lei av homsenes stadige og økende fremstøt, får sjelden våre avisinnlegg på trykk. Og hvis de kommer på trykk, blir de sensurert mer eller mindre. Man får altså ikke lov til å kritisere disse «skeive» og deres utskeielser i form av mer eller mindre halv-pornografiske parader og ved andre fremstøt. Det unormale blir forsvart og beskyttet av mediene. Man får gå ut fra at mediene selv har såpass mange av dem blant seg at de føler seg ille berørt. Ja måtte de bare gjøre det!

Men vår Grunnlov slår fremdeles fast at vi har ytringsfrihet i Norge, selv om våre rikspolitikere på en lang rekke måter har tråkket på mange av Grunnlovens viktigste paragrafer de senere årene. Grunnloven står der likevel, og vi som ønsker å kritisere grupperinger i samfunnet,- enten det gjelder homosaken, Islam/muslimene, norsk innvandringspolitikk eller andre aktuelle temaer – så lenge man ikke går på navngitte personer med det som kalles injurierende påstander eller andre sterke personangrep. Vi normale vet hvor grensen går, men der er helt klart visse andre som ikke vil ha grenser, og som gradvis bryter ned grenser og normer og kommer med nye krav så lenge det tjener deres egen sak og etter sitt eget forgodtbefinnende.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet et på full fart mot å bli et sensur-samfunn hvor mer og mer unormalt blir forsvart både med og uten loven i hånd. Men loven om ytringsfrihet står over dem alle – fortsatt. Det må både politikerne, homse-organisasjonene og innvandrerne etter hvert begynne å forstå!

Wilfred Høsteland