Prosjektet” Menn i Helse” må utvides i 2022
mandag 3. januar 2022
Strømkablene til Europa
onsdag 5. januar 2022
Show all

Høyesterett svarer ikke på brev

Publisert 3.1.2022
Foto: Wikipedia/Helge Høifødt

Siden 2019 har jeg skrevet 3 brev til Høyesterett og ikke fått ett eneste svar tilbake. Det første av disse tre ble sendt 30. november 2019, det neste gikk av gårde 7. august 2020 og nr. 3 19. juli 2021. disse brevene følger med her. Disse brevene handler om beviste Grunnlovsbrudd som er begått av regjeringens medlemmer.

Ingen av disse er besvart, noe som er svært besynderlig, da Høyesterett som landets øverste rettsinstans har en soleklar plikt på seg til å reagere når det kommer inn brev om Grunnlovsbrudd gjort av en eller flere statsråder og når også disse påstandene kan bevises. Da blir det ikke lenger noen påstander, da blir det at regjeringens medlemmer rett og slett ignorerer Grunnloven og det setter rettstaten i stor fare.

Det første poengterer at jeg ble fratatt min næring med høy gjeld i næring, uten å ha gjort noe kriminelt, ett taxiløyve som jeg hadde rett til å ha til fylte 70 år. Nr. 2 handler om NAV krisen, der folk ble fratatt trygd kun fordi de reiste ut av Norge, men ikke lenger til ett EU land som de har rett til etter EU direktivene og disse er overordnet trygdelovgivningen som skal vike på dette, fordi Norge er ett EØS land og det siste handler rett og slett om den norske Grunnloven som jeg har spesialkompetanse på og det strider ikke mot noen lov. Etter Grunnlovens § 49 har enhver statsborger av Norge rett til å blande seg inn i dette når så denne innehar rett kompetanse, men Høyesterett har en ubetinget plikt å svare.

Avslutningsvis vil jeg minne Høyesterett at etter menneskerettsloven norsk lov som noe annen lovgivning, men ikke bare det. Menneskerettsloven, barnekonvensjonen og menneskerettserklæringen er overordnet all annen lovgivning på grunn av Grunnlovens § 92. D.V.S. at Norges Høyesterett ikke lenger rangerer som øverste domstol i Norge. Det er det EMD som gjør og den ligger i Strassburg Sør Frankrike.

Hans Bauge
Samfunnskritiker 

Annonse