DEL 9. BARNEKONVENSJONEN
Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.

Moss. Publisert 9.1.2011

Av May-Harriet Seppola

Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i fosterhjem og institusjoner.

Da den nye barnevernsloven og fylkesnemndene ble innført i 1992, skulle dette styrke rettsikkerheten for foreldre og barn og jeg mener at ordningen med fylkesnemndene må opphøre. Forholdene mellom det offentlige og foreldrene er som David og Goliat. Barnekonvensjonen blir brutt hver eneste gang.

Artikkel 3 sier, "Alle tiltak skal vœre til barnets beste, barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en representant i saker som angår barnet."

Artikkel 8 sier som følger, "Staten har ansvar for å beskytte og eventuelt gjenetablere grunnleggende behov for barnets identitet så snart som mulig."

Så mitt spørsmål til slutt er; hvorfor står barnevernsloven over Norges Grunnlov, menneskerettighetene og Barnekonvensjonen??Som tidligere sagt så står altså Norges Grunnlov over alle andre lover og forordninger. Norges Grunnlov har rett av første rang. Hva er da motivet for dette barnevernets menneskefiendtlige virksomhet?

BARNEVERN SOM POLITISK INSTRUMENT

Grunnloven blir konsekvent satt til side for dette politiske instrumentet til den marxist- kommunistiske satsstyrelsen. Dette er ett ledd i planen for hvordan eliten skal samle verdens nasjoner og enkeltmennesker under deres lederskap.

Det er derfor nødvendig å vise til hva Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører i 1923, Professor og Historiker Edvard Bull, nedfelte i skrift, i boks form.

Han skriver følgende i sin bok i 1923: "Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels- registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister og det er lœrerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lœre og moral, som barna lœrer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."

Etter å ha lest ovenfor hva Professor Bull skrev i sin bok i 1923, får en både forståelse for, og bekreftelse på AP sin fundamenterte og ødeleggende framferd av det norske samfunnet. Når samfunnets grunncelle - familien- systematisk ødelegges på denne måten via deres politiske verktøy- Barnevernet - er det fordi det er ett ledd i avnasjonaliseringen og avviklingen av velferdsstaten Norge.

Det henger nøye sammen med det Globalistiske flertall som idag besitter vår nasjonalforsamling – Stortinget – ca 140 stortingsrepresentanter er Globalister. Dette er ett ledd i planen for hvordan disse Gale Globale, denne internasjonale eliten skal samle verdens nasjoner og enkeltmennesker under sitt lederskap. Landets superglobalister Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er idag de 2 mest fremtredende offentlige representanter for disse Gale Globale sitt strev etter å få Norge under EU og Globalismens vinger.

Her kommer de 7 punktene som er deres overordnede rettesnøre.

1. Avskaffelse av monarkiet og all regjering.

2. Avskaffelse av privat eiendom.

3. Avskaffelse av arv.

4. Avskaffelse av patriotisme og nasjonalisme.

5. Avskaffelse av familien, ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse.

6. Avskaffelse av all religion.

7. pprettelse av En Ny Verdensorden med En Verdensregjering.

Kommentar fra Norgespartiet
(Politisk parti i etableringsfasen, sfm.no sin merknad).

Ja barnevernet har attraktive produkter. Friske fine barn. Ferske retter fra fødestuen. Det er dokumentert at folk i adopsjonskø får tilbud om fosterbarn istedet. Da tjener de penger istedet for å betale for dem. Og fosterbarn er det heller ikke lang ventetid på. Begge deler er menneskehandel av dimensjoner.

Adopsjonsbarn er imidlertid meget sjelden - grunnet lang ventetid. Disse adopsjonsbarna er i all hovedsak friske barn som kommer fra fattige foreldre i andre land.

Grunnen til at barna blir hentet rett fra fødestuen her i Norge, er at de er bestilt på forhånd, barnevernet har bestillinger på barn som blir født, derfor blir de hentet direkte fra fødestuen.
 

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9

NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)