DEL 8. 1.150 DØDE PÅ 12 ÅR. JAKTEN PÅ FOSTERHJEM
For ca. 14 dager siden fikk jeg øye på 2 mennesker som stod og lette etter flere fosterforeldre på ett av de store butikksentre i Moss.

Moss. Publisert 9.1.2011

Av May-Harriet Seppola

Jeg hadde lyst til å ta ett bilde av dem, noe jeg ikke fikk lov til, men gikk likevel bort for å stille dem noen spørsmål. Ett av dem var; "Har dere statistikk og oversikt over barn og foreldre som tar sitt eget liv etter at barnevernet har brutt seg inn i deres liv?" De smilte og svarte at det hadde de ikke og at det sannsynligvis ikke forelå noe slikt. Jeg spurte videre hvordan de kunne leve med seg selv når det i en årrekke har kommet frem at fosterbarn klarer seg så mye dårligere enn andre som vokser opp sammen med sin familie?

I en periode på 13 år fra 1990 - 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå. Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.

150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge. Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre.

I perioden 1990- 2002 var det hele 99.000 barn og unge som var tilknyttet barnevernet i større eller mindre grad. Antall tall på nye klienter økte fra 5.900 – 8.100 i hvert av de 12 år. I 2002 hadde 5 % av disse grunnstønad for uførhet, og 7,5 % mottok hjelpestønad.

Av sykdommer disse barn i vernetiltak led av, var kreft, sykdom i nervesystem, sanseorganer og psykiske lidelser mest markante. Men dette rammet ikke bare barnet, men også deres legitime foreldre.

3680 barn mistet sine mødre ved dødsfall, noe som tilsvarer hele 3,7 %.

6890 mistet sine sine fedre ved dødsfall, og det innebærer at 7 % ble farløse.

615 av barna mistet begge sine foreldre.

953 fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn.

Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.

1. 3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.

2. Høyere dødelighet.

3. Flere begår selvmord.

4. De savner nære relasjoner også som voksne.

5. 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør det.

1.150 døde på 12 år

Rapporten for barnevernsbarnas helse fra Norsk Institutt for By og Regionforsking – NIBR - sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime fra 1990 - 2002. Det er ganske mange liv tapt som en konsekvens av utøvende inkompetanse, manglende forståelse, evne til empati og respekt for menneskers eksistens, deres behov og kjærlighet og rett til å leve.
 

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9

NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)