DEL 4. ADSKILLELSE OG TAP
Den engelske psykiateren John Bowlby skrev allerede i 1960- årene en del skrifter som belyste følelsene til barn som ble fjernet fra sine foreldre og familie for øvrig.

Moss. Publisert 8.1.2011

Av May-Harriet Seppola

Barn som mistet sine foreldre ved død, taklet dette lettere enn når de ble fjernet med makt fra sin familie og han påviste at dette var årsaken til psykiske problemer senere i livet, og at dette også hadde meget alvorlige konsekvenser for ett barns personlighetsutvikling.

Barnevernet og barnefaglige sakkyndige har hele tiden vist en påfallende interesse for dette. Psykiater Jarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i "Suicidologi" nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenser at dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv om bortplasseringen er kortvarig.

Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan, hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie. Barnevernet og andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet "fra ett i deres øyne dårlig hjem" og langtidsplassert i et "velfungerende fosterhjem".

De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellom foreldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre. Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen. Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere i barnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.

Den svenske forskeren Bo Vinnerljung har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre "ett såkalt dårlig hjemmemiljø" fremfor å bli flyttet til helt fremmede. Å påføre barn en slik forferdelig tapsopplevelse og sorg som fjerning fra ett hjem og plassering i helt fremmede fosterhjem, innebærer så store traumer for ethvert barn at det bør ikke utføres uten i helt ekstreme tilfelle og da bør storfamilien til barna stille opp.

Det verste er at når fosterforeldre, institusjoner og barnevern ser at disse bortrøvede barn sørger over sin tapte familie gjør de vondt verre og sørger for å diagnostisere disse barna med ADHD, forsyne dem med Ritalin og sørge for en uopprettelig skade.

ADHD

Litt besynderlig er det at de fleste fosterbarn får diagnosen ADHD, som er en "sykdom" som ble funnet opp på en kongress for psykiatere i 1987. Det amerikanske legemiddelverket FDA ga ut kraftige varsler om ADHD- midler i 2006. Store psykiske påvirkninger som psykose, mani og hallusinasjoner er knyttet til ADHD-midler.

Ved universitetet i Texas, medisinsk fakultet, ble det allerede i 2005 oppdaget at alle de 12 barn som ble gitt Ritalin/Concerta, utviklet skader på kromosomene bare etter 3 mnd bruk. Likevel fortsetter leger å gi ut disse midlene med den begrunnelse at barna blir kriminelle hvis de ikke får denne "medisinen". På skolen foregår skjulte ADHD- tester, laget av de samme forskere som er betalt av legemiddelindustrien.

Barnevernsinstitusjoner

Under den RødGrønne regjering har private barnevernsinstitusjoner hatt et overskudd på 220 millioner kroner, med andre ord en meget lukrativ forretning. Ut fra en statistikk fra 1990 - 2006 er antall barn i barnevernets "omsorg" fordoblet fra 15000 - 31000 i løpet av de siste 10 år. Antall barnevernsbarn har økt med 35 %.

Avisa "Vårt land" satte søkelys på de store kommersielle aktørene som nå erobrer det norske barnevernet. Tall fra OPB, Organisasjonen for private barnevernstiltak, viser at stat og kommune bruker 2 milliarder kroner på kjøp av private barnevernstjenester.

1300 barn i Norge bor idag på barnevernsinstitusjon og private profitører driver stadig flere av disse plassene. "Vårt land" trekker fram tre - 3- store, kommersielle barnevernsaktører:

Aleris Ungplan A/S
Aberia Oppvekst og Utvikling
Tiltaksgruppen A/S

Aleris Ungplan A/S eies av den svenske investorfamilien Wallenberg og solgte i 2009 barnevernstjenester for 290 millioner kroner. Aberia oppvekst og utvikling, ble etablert i 2010 og har til nå kjøpt opp flere barnevernsinstitusjoner i Norge og Sverige. Norge har de kjøpt "Nordre Kråkerud gård Kysthuset", som driver 13 barnevernsinstitusjoner bare i Østfold.
 

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9

NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)