DEL 1. BARNEVERNET I NORGE - I FORTID OG NÅTID
Den 6. juni 1886 ble Vergeråds- loven etablert i Norge, med ikrafttredelse fra den 1. januar 1900.
Norge var da det første land i verden som fikk ett offentlig barnevern og denne loven ble utarbeidet av riksadvokat Bernhard Getz.

Moss. Publisert 7.1.2010

Av May-Harriet Seppola

For å kunne administrere denne loven, ble det oppnevnt ett vergeråd med presten som fast medlem, og seks andre medlemmer oppnevnt av kommunestyret.

Alle kommuner ble pålagt å ha vergeråd og deres oppgaver bestod i å iverksette tiltak mot moralsk utglidning eller forsømmelse i hjemmet.

Kirkedepartementet ga Den norske kirke og "Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet" som noe senere ble omdøpt til "Norsk misjon blant hjemløse", oppdraget med å tvangsbosette taterne.

Mellom 1900 - 1970 ble minst 1500 barn fjernet fra sine familier og plassert i fosterhjem og barnehjem, ofte ble det ikke en gang fattet noe vedtak på dette.

Den dag idag er det mange som leter etter sin biologiske familie som resultat av disse overgrepene. Den norske stat har bedt om unnskyldning til Romanifolket og millioner av kroner er utbetalt i erstatning.

Vergerådsloven ble erstattet av "Lov om barnevern" i 1953. Igjen har skandalene stått i kø og igjen har det blitt utbetalt millioner av kroner for overgrep begått av barnevern og diverse barnehjem. Denne loven trådte i kraft 1. juli 1954 og var gjeldende fram til 1993. Med denne loven fulgte noe nytt, Fylkesnemndene for sosiale saker.

Barnevernet bruker Fylkesnemnda når de tvangsfjerner barn fra deres biologiske familie. Ett år etterat denne loven trådte i kraft, økte omsorgsovertakelsene med ca. 400%. I 2007 var barnevernets budsjett på kr. 10 477 335 000 kroner, altså nesten 10,5 milliarder.

DEL 1
DEL 2
DEL 3
DEL 4
DEL 5
DEL 6
DEL 7
DEL 8
DEL 9

NETTMAGASINET SFM.NO. (SAMFUNNSMAGASINET)
Oppdateringer på sfm.no skjer sporadisk med unntak av månedene juni - juli og august da vi holder sesongstengt.
Færre sporadiske oppdateringer kan forekomme også i sesongen. 
Samfunnsmagasinet er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte linke til.
Bruk av innhold fra våre nettsider er ikke tillatt uten skriftlig avtale. Overtredelse vil medføre økonomisk erstatningsansvar!
Portalansvarlig: Inter Media Research. Postboks 1118, 1787, Berg i Østfold, Norge
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen. E-post: sfm@sfm.no

Medlem av Norsk Journalistlag (NJ/Frilans)