ANNONSE OM OSS SKRIV TIL OSS STØTT OSS MENINGER SERIER SØK
 På Internett siden 1.1.1998

Et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig magasin for allmenn journalistikk.

Oppdateres for tiden sporadisk.  Redaksjonen   

 

Moderatene sier klart nei til EU, EØS og Schengen
Moderatene sier nei til deltakelse i EU, EØS og Schengen fordi vil opprettholde vår egen selvråderett og bestemmelsesrett. Vi mener at Norge må forhandle seg fram til handelsavtaler med enkelte land. Såkalte bilaterale avtaler.


Trondheim 8.5.2016

Av Ann-Kristin Johansen
Partisekretær og fylkesleder i Sør-Trøndelag

De fleste partier på Stortinget sier ja til Schengen og EØS.

Schengen-avtalen gir mennesker lov til å reise fritt i Schengen-området uten hverken pass eller visum. Dette betyr at når Sverige tar inn tusenvis av flyktninger og disse finner ut at de heller vil til Norge, så kommer de inn og får sin asylsøknad behandlet uten hinder.

 Arbeidsmarkedet står også åpent mellom Schengen-landene, og det er et problem for vårt land, for det kan fører til dumping av priser på arbeidskraft. Fagforeninger skal holde et øye med dette, men det blir ikke alltid gjort effektivt. Dette kan igjen føre til at våre arbeidere får lavere lønninger enn de ellers ville ha fått.

Trygdeordningene våre får de, selv om de ikke bor her. Familiene til fremmedarbeiderne får f.eks barnetrygd selv om de ikke bor i Norge.

EØS Et land har ikke lov til å subsidiere sin egen virksomhet pga at vi er med i EØS, og da skal man stå på egne ben, uten hjelp fra staten. ESA er et overvåkingsorgan som påser at ingen bedrifter blir subsidiert.

Vi blir detaljregulert fra Brussel, vi mister selvråderetten, og i realiteten blir EØS det samme som å være med i EU bare at vi får ikke bestemmelsesrett.

Det koster flere milliarder å være med i EØS, så det er en stor utgiftspost for Norge i tillegg til at vi blir detaljregulert og vår selvbestemmelsesrett forsvinner.

Vi har vetorett, men den blir nesten aldri brukt.

Moderatene sier nei til deltakelse i EU, EØS og Schengen fordi vil opprettholde vår egen selvråderett og bestemmelsesrett.

Vi mener at Norge må forhandle seg fram til handelsavtaler med enkelte land. Såkalte bilaterale avtaler.

Vi må huske at EU er interessert i å få oss med fordi vi har to varer som er attraktive for EU-land, nemlig olje og gass, som de ønsker å ha styrerett over. Vi har også fisk som er ettertraktet på det europeiske kontinent.  Nettopp derfor vil det ikke bli noe problem for Norge å få etablert handelsavtaler selv om vi ikke er medlem av EU eller EØS.

Vi gjentar: Moderatene sier et klart nei til EU, EØS og Schengen-avtalen!
 

 

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2015 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post:
post@sfm.no

Driftes av