ANNONSE OM OSS SKRIV TIL OSS STØTT OSS MENINGER SERIER SØK
 På Internett siden 1.1.1998

Et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig magasin for allmenn journalistikk.

Oppdateres for tiden sporadisk.  Redaksjonen   

 

En rettsstat eller en autoritær stat?


Oslo 19.4.2016

Av Hans Bauge
Arkivfoto: JH Media

Nå er det på tide å ta opp dette med rettsstaten, hva man kan forvente seg i en rettsstat. Dette er en sak som egentlig sokner til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, så jeg ringer dit og stiller spørsmålet hva man kan forvente seg av en rettsstat. Jeg fikk snakke med en som ikke kunne svare, som igjen skulle finne en som kunne svare på spørsmålet, men nei da, jeg satt i telefonen lenge og samtalen ble brutt, men som den stabukken jeg er, ringer jeg for annen gang.

I justisdepartementet viste de en totalt inkompetens hva en rettsstat skal bedrive ovenfor folk i alle kategorier. Heller ikke noen fra Justiskomiteen på Stortinget ante hva jeg spurte om. De var så arrogante at de prøvde seg med at de ikke forstod spørsmålet. Det endte med at jeg tok for meg Kontroll og Konstitusjons komiteen. Den komiteen der deres leder hadde uttalt at Stortinget ikke har noe ansvar.

I denne komiteen prøvde de på å skjule hva en rettsstat er med å ta for seg sivilombudsmannen, men denne personen er der bare til pynt eller et sted å plassere ubrukelige folk.

Når man klager en feilaktig avgjørelse av en sak gjort av forvaltningen, får man bare rede på frist til å stevne saken inn for tingretten. Ingen ting om en eventuell frist til sivilombudsmannen, men der i gården sier de at fristen også er farlig kort, men etter at man ikke får noen informasjon om denne muligheten av forvaltningen, kan jeg ikke se at disse fristene man får melding om fra sivilombudsmannen er gyldig, eller så er denne informasjonen av Kontrollkomiteen falsk informasjon.

Da jeg penset over på domstolene, ville de ikke svare så nøyaktig. De svarte om man har jo der rettshjelpslovgivningen, men den har store mangler som det ikke er vilje til å rette opp. Det nevnte jeg og jeg ble spurt hva de manglene besto i. Jeg svarte da at den dekker ikke saksomkostninger ved eventuelle tap. Den dekker heller ikke anke til høyere rett. Det er en svært kjent sak at i svært mange tilfelle avslår også fylkesmannen fri rettshjelp og da står man der.

Har ikke folk i en rettsstat rett til beskyttelse i lovverket mot offentlige overgrep? Det er jo det som sikrer rettsstaten. Hva er så en nasjon, der folket ikke har denne beskyttelsen. En slik stat, der folk går for lut og kalt vann og må kun være glade for å eksistere, er ikke annet enn det som bl.a. Norge gjør, kritiserer autoritære stater i Afrika og Asia for store menneskerettsbrudd og korrupsjon. Til og med Russland blir kritisert. En nasjon behøver ikke være ett diktatur for å være en autoritær stat. Ett Demokrati kan også være svært så autoritær. Jeg vil komme med noen eksempler, ett som jeg selv har opplevd personlig. For en del år siden ble jeg fratatt mitt levebrød med høy gjeld i næring. Dette gjorde det for at det kom en ny lov to år etter at jeg hadde mitt løyve. Vips brøt staten Grunnlovens § 97. Jeg stevnet staten for retten etter at klageadgangen var uttømt. Regjeringsadvokaten forlangte at retten skulle avvise saken, med grunn at det var fylkeskommunen som skulle angripes. Saken ble henlagt den med 2500 kr. i saksomkostninger, fordi jeg hadde vært så frekk å angripe den såkalte uangripelige stat.

Jeg har drevet som etterforsker og også rettshjelper i mange år. I de sakene jeg har hatt, har jeg opplevd ved da nærmere undersøkelser at pengesterke bedrifter har kjøpt en doms avgjørelse. Jeg har også opplevd at dommere har sovnet i retten, etter en heller fuktig fest med motpartens advokat. Dette fikk jeg nyss om etter at saken var pådømt, altså korrupsjon og ett skoleeksempel på inhabilitet.

Det er mange flerre eksempler i Norge, men skulle jeg ta alt, ville jeg holde på side opp og side ned. På de 5 år jeg har bodd i Sverige, har jeg opplevd mange feil også der. Om forvaltningen ikke liker en person, hvor vedkommende kommer fra, kan de rett og slett diktere Forvaltnings- domstolen. Dette er noe jeg selv har opplevd, både personlig og i en sak jeg arbeidet med i Sverige.
 

 

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2015 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post:
post@sfm.no

Driftes av