ANNONSE OM OSS SKRIV TIL OSS STØTT OSS MENINGER SERIER SØK
 På Internett siden 1.1.1998

Et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig magasin for allmenn journalistikk.

Oppdateres for tiden sporadisk.  Redaksjonen   

 

Ny tunnel  E-16 Trengereid – Bulken er løsningen!
Ved Stanghelle henger en gigantblokk på 3000 tonn utover vegen. Alle som bor i området, og alle som ferdes langs dødsvegen daglig, er enige om at samferdselsministeren må rydde opp snarest!

 
Bergen/Øyer 10.4.2016

Av Kjell Arne Sellæg, partileder for Moderatene (MOD).
Terje Haugom, politisk kommentator for Moderatene (MOD).
Foto: Wikimedia (Utsnitt)

Strekningen Trengereid-Voss – E-16 – er Vestlandets mest ulykkes- og ras-utsatte veg, til tross for at den er den viktigste kommunikasjons-nerven mellom vest og øst! Ved Stanghelle henger en gigantblokk på 3000 tonn utover vegen. Alle som bor i området, og alle som ferdes langs dødsvegen daglig, er enige om at samferdselsministeren må rydde opp snarest! En god begynnelse kan være å sprenge trusselsteinen som kan trykke en buss flatere enn avispapir!

En hastesak!

Med de prognosene for framtidas ekstremvær, og med den raskt stigende ras-statistikken for vegstrekningen som foreligger, er det lett å forstå den engstelse beboere, pendlere og andre reisende uttrykker overfor den reelle fare det medfører å kjøre bil langs E-16 i området. Geologene har gitt klar melding om at fjellsidene slett ikke er til å stole på. Sett under ett, bør de folkevalgte på Stortinget – med spesiell adresse til samferdselsministeren – gjøre et hastevedtak mht. E-16 på strekningen Trengereid – Voss, som går forbi alle de øvrige elementene i Nasjonal Transportplan. Dette er en hastesak!

Moderatene viser nok en gang til vårt konkrete forslag om å kopiere Lærdalstunnelen på strekningen Trengereid – Bulken (Voss). Dette er en tunnel-løsning som også duger for framtidas trafikk! Tunnelen kan ha av- og på-kjøringer ved Vaksdal, Stanghelle, Dale og Evanger. Gjerne med lys-variasjoner og ting som gjør reisen til en artig opplevelse, som i Lærdalstunnelen!

Staten har midlene

Vi ber – på vegne av alle de daglig berørte, så vel som de langvegs farende – om at Regjeringen gir Statens Vegvesen grønt lys til en rask utredning og tegning over en ny helhetlig tunnel-løsning som her er beskrevet! Den vil koste, og den vil ta tid, - men den vil være den ultimate og framtidsrettede løsning for denne livsfarlige vegstrekning! Har vi råd til å miste et eneste liv – eller en busslast – pga. sparekniven? NEI! Samferdselsetaten må sette i gang arbeidet med denne nye tunnelen snarest! Og arbeidet bør kunne settes i gang denne våren 2016. Det er kun et spørsmål om vilje til omprioritering, og handlekraft! Den norske stat har råd til dette! Det må ikke gå flere liv tapt for å overbevise om at vi har rett! Kortsiktige løsninger går ikke!
 

 

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
1998 © 2015 Samfunnsmagasinet (www.sfm.no)
Samfunnsmagasinet har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Jan Hansen.
E-post:
post@sfm.no

Driftes av