Annonse
Et flersidig politisk mørke senker seg over landet - Samfunnsmagasinet
Er du også en som kjører bil?
mandag 2. desember 2019
En helt unødvendig avgift
fredag 6. desember 2019
Show all

Et flersidig politisk mørke senker seg over landet

Publisert 2.12.2019
Foto: Colourbox

Der har på mange måter skjedd store omveltninger i vårt samfunn bare i løpet av de siste 10 årene. Våre såkalte folkevalgte – enten de er på høyresiden eller venstresiden – ser ikke ut til å respektere sine velgere som de jo faktisk er satt til å tjene. Det synes de ikke å forstå. De er tydeligvis mer opptatt av å sikre seg maktposisjoner og solide inntekter og pensjoner pluss en rekke frynsegoder som de heller ikke burde få. Det er kort sagt maktmennesker med et betydelig markeringsbehov.

Det har i stadig sterkere grad vist seg at de nevnte tendenser er like sterkt økende på begge sider. Vi har en regjering som mer enn noen annen regjering har kommet i konflikt med velgerne, og som i stor grad har opptrådt på splitt-og-hersk prinsippet: Hvis du ikke vil så skal du!

Regjeringen er svært udemokratisk sammensatt, med 2 partier som pr. i dag er under sperregrensen, og som følgelig ikke er berettiget til å ha utøvende makt. Jeg sikter her til Venstre og KrF. Vi har observert at kameler svelges på løpende bånd for maktens skyld – ja ikke bare kameler men dinosaurer også! Hva gjør man ikke for å få makt?!

Ingen regjering som jeg kan huske i løpet av mitt snart 75-årige liv, har vært så til de grader på kant med folkeflertallets ønsker og vilje. Under et falskt dekke kalt reformer, er rundt et dusins av landets viktigste funksjoner satt i revers mens regjeringen selv mener de har gitt full gass fremover. Litt av et paradoks! Velferdsstaten er på jevn retur, – regjeringen har ikke lenger råd til livsviktige medisiner for egne borgere, – ikke råd til nødvendige briller og tannbehandling hos barn. Samtidig har landet passert 10 milliarder i oljefondet og øser milliarder hvert år til en lang rekke høyst tvilsomme regimer og formål rundt om i verden!

Her hjemme tvinges kommuner og fylker til sammenslåing mot folkeflertallets vilje, og politiet ned-trappes med den følge at folk føler større utrygghet og det tar betydelig lenger tid å få politiet på plass når noe har skjedd. En mengde nyutdannete politifolk får ikke jobb – enda de i høyeste grad trengs. Sykehusreformen, som den feilaktig kalles, har også skapt mye utrygghet og sinne. Sykehus-sentraliseringen (og sentralisering generelt) ser ut til å være en av regjeringens kjepphester. Forsvaret er svekket på en rekke måter bl.a. ved omplasseringer og nedleggelser av anlegg som var/er mest nødvendig der de opprinnelig var. Mange flere «reformer» kunne nevnes og har vært nevnt her tidligere.

Regjeringen prøver også å splitte innen yrkeslivet ved å pirke i for lengst vedtatte funksjoner for ansatte i næringslivet, bl.a. ved å redusere tidspunktene for overtidsbetaling og betingelsene for syke- og arbeidsledighetspenger. Regjeringen forsøker rett og slett å presse syke mennesker tilbake til arbeid – det skal på ingen måte svare seg å være syk! En slik holdning er jo tradisjonell konservativ politikk og en pill råtten innstilling overfor dem det gjelder! Nå blir vårt arvesølv, bl.a. jernbanen og vannkraften satt ut på hhv. anbud og overstyring fra utlandet. Det vil jeg kalle en kriminell politikk!

For lengst har både den norske og svenske regjering fått erfare – sammen med velgerne – hvilken fullstendig hodeløs innvandrings-politikk som har vært ført de siste 10-15 årene. Vi har fått virkningene av en sterkt økende volds- og vinnings-kriminalitet som i hovedsaken forbindes med innvandrere både i første og annen generasjon. Fri flyt over grensene (Schengen) er tidenes største ulykke for vårt land etter 2. verdenskrig, i første rekke «takket» være Gro Harlem Brundtlands visjonsløse politikk og ansvarsløse handling i sin tid. Norge har nok sett sin beste tid!

Nå blir Norge også «angrepet» fra venstresiden. Miljøpartiet De Grønne (populært og berettiget kalt Miljøpartiet De Gærne!) – har gedigne og meningsløse planer om å isolere Bergen og Oslo ved å stenge bysentrene for biltrafikk. Hovedgater skal stenges, og folk skal vær så god bruke bena eller sykle. Der går nemlig ikke buss og trikk alle steder, men det tenker ikke MDG og partiets andre meningsfeller på.

Med MDG, Venstres og visse andre venstrekrefters politikk, settes samfunnet tilbake til et nærmest middelaldersk system – hvor hest og kjerre gjeninnføres. Slik ser det i hvert fall ut. De vil stenge oljevirksomheten, blokkere byenes sentrum – og slik, i begge tilfeller, tilføre samfunnet tusener på tusener av arbeidsledige. Dagens såkalte grønne politikk viser jo også at disse menneskene er grønne også på andre måter. De lever helt klart i sin egne boble – på sin egen planet. De har skylapper, og ser bare ett tema. Se bare hvordan Oslos miljøbyråd har forsømt sine oppgaver på talløse andre ansvarsområder grunnet ensidig fokusering på ett tema!

Bergen har fått et tilsvarende byråd, og vi normale mennesker ser for oss et døende bysentrum. Det er bare å håpe at dem som har valgt inne slike visjonsløse og rett ut sagt fordummende mennesker ser hva de har gjort, og sørger for å få dem bort igjen ved neste korsvei! Men innen da kan skaden ha blitt uhyggelig stor. De grønne vil øke drivstoff-prisene betydelig, – de vil øke bompengene betydelig – de vil m.a.o. øke vanlige folks utgifter betydelig og slik være med på å gi næring til mer fattigdom.

Fagfolk innen psykiatrien har uttalt at flere av disse grønne lederne, bl.a. den etter hvert kjente svenske jentungen, lider av en spesiell sykdom som kort sagt virker slik at de fokuserer så sterkt på ett tema at de mister sansen for andres argumenter og andre temaer. Ja våre største byer har nok også sett sin beste tid hvis slike ansvarsløse krefter skal få dra i trådene! Kondolerer Oslo og Bergen!

Wilfred Høsteland