Annonse
Den Bergenske hodepine - Samfunnsmagasinet
Vi må tåle å lese politisk «u-korrekte» fakta!
torsdag 7. januar 2021
Fokus E16: Samfunns-økonomisk svada!
fredag 8. januar 2021
Show all

Den Bergenske hodepine

Publisert 8.1.2021
Foto: Colourbox

Det er kaldt og stille vær. Det tradisjonsrike røykteppet fra fyrende bergensere (inklusive en liten dash eksos) ligger i ca 150 – 200 meters høyde over Bergensdalen. Beboerne i blokk-kompleksene rundt Bergens mest trafikkerte vegkryss – Danmarksplass – klager. Måle-instrumentene – plassert i en liten Danmarksplass.

kiosk nær veikrysset – viser dårlig luftkvalitet. Klagingen fra beboerne i området gjentar seg år etter år. Ingen er kommet på den geniale idéen at det faktisk går an å flytte til et annet og bedre sted – uten fyringsteppe og eksos. Men fyre gjør vi når det er kaldt. Og kjøre gjør vi, døgnet rundt, og alle veier fører til Roma – ooops! Danmarksplass!

Apropos geniale idéer. Flere har kommet med gode løsninger for trafikk-løsninger for nettopp Danmarksplass i de siste 50 år. De stadige køene pga. det lysregulerte krysset – og særlig i hovedretningene sør – nord og omvendt – skaper mye tomgangskjøring i ventingen på grønt. Den beste løsningen er å kopiere den løsning som er benyttet 2 steder i Bergen: Der Fjøsangervegen og Minde Allé møtes, og krysset ved Fjøsanger/Krambua. Hoved-trafikken går ned i støpt tunnel under side-veienes rundkjøring oppå tunnel-taket. Slik kan Danmarksplass organiseres også!

Hoved-åren ledes ned i tunnel-undergang, og av- og på-kjøring til og fra Michael Krohns gate og Ibsens gate skjer i rundkjøring oppå tunnelen, med tilførsels-ramper fra hovedåren før tunnel. De gamle gang-tunnelene under krysset må da erstattes med gangfelt ved rundkjøringens av- og på-kjøringsfelt.

Alternativt kan hoved-åren nord-sør og omvendt bygges som en bro over det gamle kryss, og krysset arrangeres som rundkjøring under. Bergen kommune bør absolutt satse på å løse Danmarksplass-krysset, i stedet for å bruke ressurser på bybane til Åsane – en bane som åsabuene ikke vil ha! Med dagens trafikk er Danmarksplass et håpløst foreldet veikryss, der 2-plans løsning er det eneste fornuftige! Flyt i trafikken, mindre utslipp fra bilene, og bedre trivsel for beboerne. Man trodde at Bybanen gjennom området skulle gi bedre luft-kvalitet, men der tok man feil. Trafikk og fyring er som før!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.