fredag 27. mars 2020

Stortinget og Høyesterett på avveier?

Publisert 27.3.2020 Foto: Colourbox Så nådde altså norsk Høyesterett det absolutte nullpunkt. “Med lov skal land byggjast”, var grunnprinsippet i kong Magnus Lagabøtes Landslov som trådte […]
torsdag 26. mars 2020

Mulla Krekar utlevert. I Italia venter fengsel i 12 år

Publisert 26.3.2020 Foto: Wkipedia (Wikimedia Commons) I løpet av hele 17 år i Norge har nord-irakeren Mulla Krekar kostet det norske samfunnet atskillige millioner kroner. Man […]
torsdag 26. mars 2020

Helt på tuppa?

Publisert 26.3.2020 Foto: Sfm.no Det er kanskje i første rekke et østlands-uttrykk, men nå passer det faktisk like godt på Vestlandet og i Bergen. Man har […]
torsdag 26. mars 2020

Lederlønningsfesten gir Norge bakrus

Publisert 26.3.2020 Foto: Sfm.no Den siste tiden har vist nødvendigheten av at det må settes et tak på hvor mye lønn ledere i det offentlige skal […]
Annonse