Annonse
Personvernerklæring fra Samfunnsmagasinet - Samfunnsmagasinet

Fra Samfunnsmagasinet
Org. Nr. NO 916 070 357 MVA
IBAN NO0527112161975
GIRO 2711.21.61975. SPAREBANKEN DIN – SELJORD
Postboks 1118, Sørli, 1787 Halden

Samfunnsmagasinet lagrer ikke data. Vi samler heller ikke inn cookies. Vi formidler ei heller slik info til noen, og deler ei heller informasjon med noen andre. Hos oss skal nemlig alle lesere og besøkere kjenne seg trygge på at de ikke blir utsatt for noe som er i strid med GDPR og personvernet/kildevernet.

Med vennlig hilsen
Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Medlem av Norsk Journalistlag / IFJ
E-mail: post@sfm.no