Annonse
Havnesjefen er død, og godt er det - Samfunnsmagasinet

Havnesjefen er død, og godt er det

Publisert 12.8.2017

Av Tore L. Tangen
Foto: Colourbox

Ser en dyrevenn har skrevet er sviende innlegg til Havnesjefens forsvar og Kommunestyrets avsettelse. Av den grunn synes jeg det er på sin plass med en litt mer nyansert syn på denne saken enn det disse dyrevennene er i stand til å bidra med.

Svaner – fine dyr. Enten man snakker om knoppsvaner eller Concorde, så er deres luftige fremførende heller majestetisk. Ingen tvil om det, men det hjelper lite om en farlig ting ser ut som Gud selv. Når noe viser seg å være for farlig til å kunne omgås folk flest, så fjerner man det fra offentligheten. Når selverklærte dyrevenner da ta til orde for å bevare denne faren i det offentlige må man stille seg det spørsmålet om dyrevenner i realiteten er menneskefiender?

Svaner i luften er fine, men svaner på bakken er aggressive. Riktignok ikke like aggressive som stikkeveps, men likevel mer enn aggressive nok, med eller uten unger. Når så en svane, slik som Havnesjefen, viser seg å være langt mer aggressive enn det som er normalt for svaner, så må man forvente at kommunen utfører tiltak for å beskytte befolkningen mot dyret. Det hjelper lite at man innbiller seg at en svane ikke er i stand til å se forskjell på en 5-åring og en 15-åring, eller at man er av den oppfatning at to 16-årige jenter som er iferd med å fortøye båten sin er et gyldig bytte for en mentalt forstyrret fugl. I det øyeblikket det er klart at man har med et dyr som mangler mer enn et dusin skruer i henhold til det som er standard for arten, må man godt at dyret blir avlivet, ikke bare for menneskers beskyttelse, men også for å beskytte andre dyr.

Dyrevenner, mener dere virkelig at mennesket er en så farlig invaderende art i naturen at man for å beskytte naturen bør avlive en del folk for dyrenes beskyttelse? Og, dyrevenner, mener dere at dere selv, som vitterlig også er mennesker, ikke er medlemmer av denne, etter deres mening, farlige arten?