Annonse
Annonse - Samfunnsmagasinet

ANNONSEPRISER FRA 1.8.2016

TYPE STØRRELSE PRIS PR. MÅNED PLASSERING
BANNER OPPE 1160 X 225 px KR. 3 750,- VISES PÅ ALLE SIDER
BANNER NEDE 1160 X 225 px KR. 2 750,- VISES PÅ ALLE SIDER
KVADRAT ANNONSE 300 X 300 px KR. 1 350,-  VIST PÅ FORSIDEN
STOR FORSIDE 1160 X 700 px KR. 4 100,-
MELLOM FORSIDE 1160 X 180 px KR. 2 200,-

De oppgitte priser er eks. mva og forutsetter fotoferdige annonser.
Ingen tillegg for animasjoner.

Rabatter ved langtids-annonsering kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

Velkommen til å annonsere hos oss.
JH Media
Postboks 1118, Sørli
1783 Halden
Epost: post@sfm.no

Vi lager også annonser på bestilling og meget rimelig.