Annonse
Annonse - Samfunnsmagasinet

ANNONSEPRISER GYLDIG FRA 1.1.2017 (Prisene er eks. mva og for 1 måned)

TYPE STØRRELSE PRIS PR. MÅNED PLASSERING
BANNER OPPE 1160 x 225 px Kr. 3 750,- VISES PÅ ALLE SIDER
BANNER NEDE 1160 x 225 px Kr. 2 750,- VISES PÅ ALLE SIDER
STOR FORSIDE 1160 x 700 px Kr. 4 100,-
MELLOM FORSIDE 1160 x 180 px Kr. 2 200,-  
 

De oppgitte priser forutsetter fotoferdige annonser.

Rabatter ved langtids-annonsering kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

Velkommen til å annonsere hos oss.
JH Media
Postboks 1118, Sørli
1783 Halden
Epost: post@sfm.no

Vi lager også annonser på bestilling og meget rimelig.